Köpekontrakt båt – vad ska det innehålla?

Uppdaterad:
Av Alexander

Begagnatmarknaden för båtar är stor och att köpa eller sälja båt begagnat kan ofta vara en bra affär. Det är dock viktigt att tänka på köpekontraktet för båten – så att allt går rätt till för både köpare och säljare av båten. Här går vi igenom vad ett köpekontrakt och köpeavtal för båt bör se ut och innehålla.

Vad är ett köpekontrakt för båt?

Ett köpekontrakt för båt är ett formellt avtal mellan två parter där en part säljer en båt till den andra parten. Det kan vara mellan två privatpersoner, eller att ett företaget säljer en båt till en person. 

När bör man ha köpeavtal för båt? 

Alltid när du köper och säljer en båt bör du se till att ett skriftligt köpeavtal tecknas. Kommer man endast överens muntligt kan det lätt att man blir oense om vid ett senare skede om vad som faktiskt gäller för båten.

Även om du köper båten av en handlare bör du vara noga med att se till att ett köpekontrakt upprättas, och att det innehåller alla relevanta delar kring köpet.

Läs också: Båtlån

Mall för köpekontrakt båt – vad ska avtalet innehålla?

Köpekontraktet för båten kan upprättas både skriftligt eller digitalt. Men en mall för ett köpekontrakt för en båt bör alltid innehålla följande:

  • Information om båten: Tillverkare, modell, årsmodell, registreringsnummer och beskrivning av båtens skick. Även vilka tillbehör till båten som ingår vid köpet.
  • Pris och betalningsvillkor: Priset på båten och vilken typ av betalning som är accepterad, till exempel kontant, Swish eller med banköverföring.
  • Leverans och överlämning: Beskrivning av när och var båten kommer att överlämnas till köparen.
  • Överskrivning av ägandet: Båtar som är över 15 meter långa måste registreras hos Transportstyrelsen. Köpekontraktet bör då innehålla beskrivning av vem som nu står skriven på båten och när och hur den ska skrivas över.
  • Garantier: Beskrivning av eventuella garantier som säljaren erbjuder på båten, till exempel en garanti på att den är fri från skador eller fel – eller att köparen kan reklamera vissa typer av fel inom en viss tidsram.
  • Undantag och begränsningar: Beskrivning av undantag och begränsningar som gäller för avtalet, till exempel begränsningar för användning av båten – eller om något som tillhör båten inte ingår vid köpet.
  • Datum och underskrifter: Datum för när avtalet träder i kraft och underskrifter från både säljaren och köparen.

Varför är det viktigt med köpekontrakt för båt? 5 anledningar

Det finns flera anledningar till varför det är viktigt att ha ett skriftligt köpekontrakt för en båt:

1. Bevis för köpet

Ett skriftligt kontrakt är ett formellt bevis på en överenskommelse mellan två parter och kan hjälpa till att lösa eventuella tvister som uppstår i framtiden.

2. Skyddar köparen av båten

Köpeavtalet beskriver båtens tillstånd och eventuella garantier som säljaren erbjuder, vilket ger köparen en tydlig förståelse för vad de köper.

3. Skyddar säljaren av båten

Genom att ha ett köpekontrakt kan säljaren säkerställa att alla villkor för försäljningen är klara och att alla eventuella tvister löses på ett enhetligt sätt.

4. Tydlighet – ett köpeavtal minskar risk för missförstånd

Köpekontraktet beskriver tydligt alla villkor för försäljningen av båten, inklusive pris, betalningsvillkor och överlämnande, vilket minimerar möjligheten till missförstånd och misstag.

5. Gör köpet av båten juridiskt bindande

Ett skriftligt köpekontrakt är ett legalt bindande avtal som både köpare och säljare måste följa, vilket säkerställer att alla villkor för försäljningen är giltiga och efterlevs.

Det är alltså viktigt att ha ett skriftligt köpekontrakt för en båt för att säkerställa en säker, lätt och smidig försäljning av båten.

Kom ihåg – läs alltid köpeavtalet för båten noggrant innan ni skriver på

Det är viktigt att båda parter läser och förstår innehållet i köpeavtalet innan ni skriver under. Om det behövs, bör en juridisk rådgivare konsulteras för att säkerställa att avtalet är giltigt och att alla relevanta faktorer tas hänsyn till.

Vanliga frågor – Köpekontrakt båt

Hur gör man ett ägarbyte på en båt?

Ett ägarbyte behövs bara göras för båtar som är större än 15 meter. För dessa registrerar du ägarbytet hos Trnasportstyrelsen.

Kan man se om en båt är belånad?

Om du köper en båt begagnad och det efter försäljningen visar sig att båten är belånad kan det innebära komplikationer för dig som ny ägare. Se därför till att kontrollera detta på förhand – och inkludera villkor för lånet i köpekontraktet för båten.

Alexander

Efter ett helt liv med båtar hoppas jag kunna sprida min kunskap och inspirera fler till allt det roliga båtlivet har att erbjuda. Skriver om allt möjligt här på Båtdrömmar!

Populära inlägg

Lämna en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.